Deutsch
O nama Misija i vizija

M.V.C.

MVC


Misija


Srpski kulturni forum je nastao kao NVO i kao takva deluje od 2006.godine radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulture. Kroz svoje aktivnosti sarađujemo  sa srodnim austrijskim organizacijama i institucijama, održava kontakte sa lokalnim vlastima,  sarađujemo  sa srodnim organizacijama iz matice sa ciljem promocije kulturnih vrednosti. Osim toga, negujemo prijateljske odnose između Austrije i Srbije zalažući se pri tome za uspostavljanje boljih veza. 
Aktivnosti su usklađene sa aktuelnom austrijskom integracionom politikom i ciljem da se osigura odgovarajuća uloga i položaj srpske populacije u Austriji.

Srpski kulturni forum je otvoren za sve one koji u žele da promovišu građanske, kulturne i demokratske vrednosti, kao i integraciji u evropske tokove. Naša želja je da kroz bogate kulturne sadržaje  nastavimo da negujemo sve ono što srpski narod čini prepoznatljivim i posebnim na ovom području. U svojoj delatnosti trudimo se  da promovišemo sponu između srpskih i austrijskih umetnika kako bi približili ove dve kulture i dali svoj doprinos kulturnoj baštini obe zemlje.

Srpski kulturni forum okuplja srpske umetnike i intelektualce koji žive, rade i/ili studiraju u Beču i pruža im mogućnost realizacije individualnih ili grupnih projekata, kao i umetnike iz Srbije. Osim tematskih večeri i koncerata, bavimo se  organizovanjem kniževnih večeri ne samo u čast renomiranim književnicima koji su stvarali i živeli u Beču, već nastojimo da afirmišemo i talente iz oblasti književnosti, slikarstva, pozorišta i muzike.

U svom  dugogodišnjem radu,  forum razvija solidarnost između svojih članova, austrijskih građana i ostalih etničkih grupa.

Vizija

Vizija Srpskog kulturnog foruma je da na jedan osobeni i profesionalni način afirmiše tradicionalnu i savremenu umetnost i kulturu srpskog naroda. Mi želimo da promenimo svest o kulturi, ne samo lokalnim vlastima, kulturnim poslenicima, već i publici koja će višim zahtevima inicirati i na neki način izazvati  veći angažman svih onih koji se profesionalno bave kulturom.

Kultura je najvažniji i najefikasniji most kojim se uspostavlja saradnja između država, jer se univerzalni jezik i specifični kod umetničkog stvaralaštva razume na svim meridijanima. Kultura jednog naroda je suštinski njegov činilac, njegov „alter ego“. Smatramo da je kultura i više od toga, ona je DNK jedne zemlje i nacije. Kultura je mnogo širi pojam od onog što obuhvata sadašnji momenat, kad god da se to „sada“ događa. Ona obuhvata i našu prošlost, i našu sadašnjost, i našu istoriju, i sve ono po čemu se prepoznajemo i od drugih raspoznajemo. Stoga, ulaganja u kulturu predstavljaju ulaganja u bit i postojanja i opstajanja nas kao takvih.

Ciljevi 

 • Multikulturalna saradnja između Austrije i Srbije
 • Unapređivanje međunarodne saradnje
 • Radionice (workshops) u oblastima muzike, pozorišta, filma, književnosti
 • Promovisanje tradicionalne i savremene umetnosti mladih talenata
 • Saradnja sa ustanovama i organizacijama kulture, nauke i umetnosti u Republici Srbiji i Austriji
 • Promovisanje jednakosti između državnih, privatnih i građanskih inicijativa u oblasti kulture i umetnosti
 • Normativne delatnosti u oblasti kulture i umetnosti i usklađivanje sa evropskim standardima
 • Tržišna orijentacija radi poboljšanja uslova za rad i delatnost kulturnih subjekata
 • Razvijanje i realizacija projekata neafirmisanih intelektualaca u oblasti umetničkog stvaralaštva
 • Stručno usavršavanje i obrazovanje organizovanjem seminara i radionica
 • Informaciono-dokumentacione delatnosti u oblasti kulture i umetnosti u vidu razmene kulturnih produkata i stručnih znanja i iskustava

 

Ciljeve postižemo:

- razvojno-istraživačkim delatnostima, proučavajući kulturnu infrastrukturu srpskog naroda sa ciljem projektovanja njenog razvoja.

- informaciono-dokumentacionom i komunikacijskom delatnošću, obrazujući dokumentacionu građu iz svih oblasti života, srpske kulture i umetnosti.

- permanentnom i sistematskom delatnošću na poboljšanju kvaliteta kulturnih i umetničkih manifestacija, putem stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i stručnom radu na uključivanju srpske kulture u kontekst austrijske kulture odnosno u širi evropski kontekst.

Posetioci sajta

Imamo 51 gostiju na mreži